Fullmakt og helserettigheter hos barn og unge

Barn og unge har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her har vi oppsummert noen av rettighetene. Mer utfyllende informasjon finner på Helsenorge.no Helserettigheter for barn og unge – en oversikt – helsenorge.no og hos Helsetilsynet.no Barns rett til informasjon og medvirkning.

Når har du rett til å være med å bestemme selv? 

 • Fra 7 år: Barn skal alltid få din mening, og det skal legges økende vekt på meningen din
 • Fra 12 år: Det skal legges stor vekt på hva barn/unge mener, og i visse tilfeller kan de også ha rett til å bestemme.
 • Fra 16 år: «Helserettslig myndig» 
 • Unge har selv rett til å bestemme om du vil motta helsehjelp (i de aller fleste tilfeller) og hva slags helsehjelp du vil ha  
 • Opplysninger om den enkelte ungdom og vedkommendes helse skal ikke deles med andre uten ungdommens samtykke 
 • Barn og unge har rett til å klage om de opplever at helserettighetene ikke er ivaretatt 
 • Unge med funksjonsnedsettelser har akkurat de samme rettighetene som andre unge pasienter 
 • Når ungdommen fyller 15 år mister foreldre innsyn via helsenorge.no, men hvis ungdommen ønsker det, kan de gi foreldrene eller andre som er over 18 år fullmakt til å få innsyn i helseopplysninger som er registrert, innsyn i journal og digitale helsetjenester. Innsyn i resepter og legemidler her Fullmakt til å hente ut barns medisiner – Frambu 

Logge inn med elektronisk ID 

 • MinID –aldersgrense 13 år 
 • BankID – aldersgrense 13 år (i noen banker er det 15 år) 
 • BankID på mobil. Må ha vanlig BankID med koder fra banken i forkant  

Fullmakter 

På helsenorge.no kan du logge deg inn for å gi eller få fullmakt. Dersom du ikke ønsker å logge deg inn, er det også skjema for fullmakt tilgjengelig her Slik representerer du andre på helsenorge.no – helsenorge.no 

Les mer om hvordan du representerer andre her Slik representerer du andre på helsenorge.no – helsenorge.no 

Her kan du finne fullmaktsskjema til NAV og lese mer om fullmakt til NAV Fullmaktskjema – Søknader.

Vil du dele dette med noen andre?