Fullmakt og helserettigheter hos barn og unge

Barn og unge har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her har vi oppsummert noen av rettighetene. Mer utfyllende informasjon finner her: Helserettigheter for barn og unge – en oversikt – helsenorge.no 

Når har du rett til å være med å bestemme selv? 

 • Fra 7 år: Barn skal alltid få si din mening, og med økende alder skal det legges økende vekt på barnets mening.
 • Fra 12 år: Det skal legges stor vekt på hva barnet/ungdommen mener, og i visse tilfeller kan de også ha rett til å bestemme.
 • Fra 16 år: «Helserettslig myndig» Unge har selv rett til å bestemme om de vil motta helsehjelp (i de aller fleste tilfeller) og hva slags helsehjelp de vil ha. Opplysninger om den enkelte ungdom og vedkommendes helse skal ikke deles med andre uten ungdommens samtykke. Foreldrenes innsynsrett oppheves.
 • Barn og unge har rett til å klage om de opplever at helserettighetene ikke er ivaretatt 
 • Unge med funksjonsnedsettelser har akkurat de samme rettighetene som andre unge pasienter.

 

Begrenset tilgang for foreldre ved fylte 12 år

Når barnet blir 12 år mister foreldrene digital tilgang til barnets pasientjournal på Helsenorge. Dette til tross for at man fortsatt har innsynsrett. Foreldre må da be om utskrift av barnets pasientjournal gjennom Helsenorge eller ta direkte kontakt med helseforetaket.

Frambu får stadig henvendelser fra foreldre som opplever at dette gir liten mening, og at det er svært tungvint for de som har barn med omfattende helseoppfølging.

Årsaken er at ungdom mellom 12 og 16 år har rett til å holde noe helseinformasjon skjult for foreldrene sine. Helseforetakene har imidlertid ikke hatt tilstrekkelige muligheter til å holde tilbake informasjon fra foreldrene, og det har derfor vært nødvendig å begrense tilgangen helt. Det arbeides med å lage en journalløsning der man kan holde tilbake informasjon når det er nødvendig.

En annen utfordring ved dagens ordning er at Helsenorge heller ikke gir barnet selv full mulighet til å bruke Helsenorge før vedkommende er 16 år. Dette resulterer i at flere digitale tilganger ved Helsenorge i praksis stenges i alderen 12-16 år. 

 

Logge inn med elektronisk ID 

 • MinID –aldersgrense 13 år 
 • BankID – aldersgrense 13 år (i noen banker er det 15 år) 
 • BankID på mobil. Må ha vanlig BankID med koder fra banken i forkant  

 

Fullmakt til å hente ut barns medisiner

For barn fra 0-16 år kan foreldre ha digitalt innsyn i barnets resepter. For ungdom fra 12-16 år er det legen og ungdommen selv som sammen avgjør om resepten skal skjules for foreldre.

Når ungdommen fyller 16 år mister foreldrene innsyn via helsenorge.no, men hvis ungdommen ønsker det, kan de gi foreldrene eller andre som er over 18 år fullmakt til innsyn i sine resepter og legemidler.

Dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Her kan du laste ned fullmaktsskjema. Det er også mulig å skrive fullmakten selv på et blankt ark. Denne må i så fall inneholde

 • informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
 • navn og fødselsnummer på den som har gitt fullmakten
 • navn og fødselsnummer på den fullmakten er gitt til
 • hva fullmektigen har fått fullmakt til
 • hvor og når fullmakten er utstedt
 • fullmaktgivers underskrift

Dersom personen det gjelder ikke har mulighet til å skrive fullmakt eller forstå hva dette innebærer, kan man få oppnevnt verge på dette punktet fra barnet er 16 år. 

 

Øvrig om fullmakter 

På helsenorge.no kan du logge deg inn for å gi eller få fullmakt. Dersom du ikke ønsker å logge deg inn, er det også skjema for fullmakt tilgjengelig her Slik representerer du andre på helsenorge.no – helsenorge.no 

Her kan du finne fullmaktsskjema til NAV og lese mer om fullmakt til NAV Fullmaktskjema – Søknader – www.nav.no 

 

Denne teksten ble sist oppdatert 17. juli 2024.

Vil du dele dette med noen andre?