Parkeringstillatelse

""

Hvem kan få?

Dersom barnet ditt eller du har en forflytningshemming/funksjonshemming, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-bevis).

HC-bevis gjelder ikke bare rullestolbrukere. Man kan også ha rett til HC-bevis dersom man har nedsatt utholdenhet, begrenset gangfunksjon eller psykiske utfordringer. Dette kan for eksempel gjelde ved lungesykdom, hjertesykdom, autisme, tarmsykdom, utviklingshemming m.m.

Det er ingen aldersgrense for HC-bevis.
.

Hva kan det brukes til?

HC-bevis er personlig og gjelder for personen som har fått det, ikke en bestemt bil.

Med HC-bevis kan du parkere gratis på kommunale parkeringsplasser og på avgiftsbelagte parkeringsplasser merket med skilt 552 som soneskilt eller hovedskilt. På parkeringsplasser drevet av private selskap må man som regel betale avgift, men avgiften kan kun kreves dersom betalingsløsningen er universelt utformet.

HC-bevis gir også fritak for avgift i alle landets bomringer. Mange bomringer er knyttet til bomstasjoner rundt de største byene. På frittstående bomstasjoner må du imidlertid betale avgift.
Det må sendes mail/brev til bompengeselskapet med bilde av vedtak og/eller bilde av HC-beviset (de trenger informasjon om hvem det gjelder og lengde på perioden for HC-beviset). Det er mulig å registrere fritak på inntil to biler når man er foreldre til barn med gyldig HC-bevis.

Med HC-bevis er man også fritatt for piggdekkgebyr.
.

Hvordan søke?

I søknaden om parkeringstillatelse må du beskrive dine behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. I tillegg bør du beskrive eventuelle behov for større plass, for eksempel til heis, eller ved at bildøren må være vid åpen for å komme inn og ut av bilen.

Legeattest må vedlegges søknaden. Det er viktig at legen beskriver utfyllende og tydelig hvordan funksjonshemmingen begrenser forflytningsevnen. Det kan være lurt å være til stede når legen fyller ut skjemaet, slik at alle sider ved ditt behov for HC-bevis blir belyst.

Søknad sendes kommunens tjenestekontor/bestillerkontor/søknadskontor.

.
Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede – Lovdata

.

Denne teksten ble faglig oppdatert i mars 2022

.

Vil du dele dette med noen andre?