Omsorgspenger – syke barn dager

Omsorgsdager når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse (syke barn dager) 

Hvis du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen. 

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan du få 10 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert barn. 

Du trenger en legeerklæring til denne søknaden.  

Dersom du er selvstendig næringsdrivende gjelder følgende regler:

Dersom du har barn under 13 år må du dekke de 10 første dagene selv. Deretter kan du få dekket de 10 neste dagene av NAV, eller de 20 neste dersom barnet har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse som innebærer at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb.

Hvis barnet med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse er 13 år eller eldre, og du ikke har andre barn under 13 år, kan du søke NAV om å få omsorgspenger fra første dag.

Hvis barnet med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse er 13 år eller eldre, og du også har andre barn som er under 13 år, må du dekke de 10 første dagene selv.

Her kan du lese mer om denne rettigheten: Omsorgspenger (nav.no) 

.
Denne teksten ble faglig oppdatert 17. april 2024

.

Vil du dele dette med noen andre?