Støttekontakt

.
Støttekontakt er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som kan gi barn, unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Støttekontakt omtales i noen sammenhenger også som fritidskontakt eller treningskontakt.

Det er tre hovedmodeller for støttekontakttjenesten:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Støttekontakt innvilges ofte for noen timer i uken. Det er behovet til personen som søker som avgjør hvordan støttekontakten skal brukes.

For barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, kan en støttekontakt blant annet bidra til økt selvstendighet og løsrivelse fra foreldre.

Fritid for alle har omfattende informasjon om støttekontakt på sin nettside. Informasjonen er rettet både mot de som ønsker støttekontakt, de som arbeider i støttekontakttjenesten og de som organiserer støttekontakttjenesten. Frambu anbefaler denne nettsiden for de som er interessert i støttekontakttjenesten. Det finnes også noe informasjon om støttekontakt hos helsenorge.no.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i september 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?