Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ordningen gir ledsagere fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement, og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. De aller fleste kommuner har denne ordningen.

Noen trenger ledsager for å ha tilsyn på grunn av atferdsutfordringer, fare for anfall eller som en tilrettelegger og praktisk hjelp for å kunne komme seg på aktiviteter.

Det er ingen aldersgrenser verken nedad eller oppad for denne ordningen.

Les mer om ledsagerbevis hos helsenorge.no


Denne teksten ble faglig oppdatert i november 2018

Vil du dele dette med noen andre?