Forstoppelse (obstipasjon)

Illustrasjon av mann som sitter på toalettet

Forstoppelse, også kalt obstipasjon, er en relativt vanlig tilstand som opptrer i store deler av befolkningen (1). Samtidig vet vi at ved en rekke diagnoser, blant annet nevrologiske, har mange økt tendens til forstoppelse. Dette kan gi kvalme, brekninger, tap i matlyst og i blant forverret gastroøsofagal refluks (sure oppstøt). En vanlig definisjon er avføring sjeldnere enn 3 ganger ukentlig (2). Forstoppelse kan oppstå som en konsekvens av lite fysisk aktivitet, lavt væske- eller fiberinntak, svekket motilitet i tarmen, uregelmessig måltidsrytme eller som en effekt av ulik medikamentell behandling (1).

Tiltak
For å forebygge og redusere symptomene ved forstoppelse, er det aktuelt med et kosthold rikt på væske og fiber, samt en regelmessig måltidsrytme og gode toalettvaner (1,3). Fiber er et karbohydrat som kan bidra til å bedre fordøyelse ved å øke volumet på avføringen, i tillegg til å gjøre den mykere (1,3). Helsedirektoratet anbefaler et fiberinntak på 25-35 gram per dag, og kan oppnås via et tilstrekkelig inntak av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker, nøtter, frø og belgvekster. Tilskudd med fiber kan være aktuelt dersom ønsket effekt ikke oppnås via kosten.

I kombinasjon med et økt fiberinntak, bør det også sørges for tilstrekkelig væskeinntak (1). Det anbefales et væskeinntak tilsvarende 30 ml per kg kroppsvekt per dag (dvs. ca. 2 liter per dag for voksne personer).

Det er imidlertid verdt å nevne at økt fiber- og væskeinntak har vist å være mest effektivt blant personer som i utgangspunktet har et lavt inntak av fiber og væske. Det er så langt få studier på effekt av ulike tiltak mot forstoppelse hos personer med nevrologisk sykdom og skade (4). Ved vedvarende forstoppelse er det aktuelt med full utredning for å utelukke andre underliggende årsaker, eller eventuelt ta i bruk lakserende medikamenter for å redusere symptomer.

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Kosthåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2016. Report No.: IS-1972.
  2. K Winge, D Rasmussen, L M Werdelin. Constipation in neurological diseases. J Neural Neurosurg Psychiatry. 2003;74:13–9.
  3. Ian M. Paquette, Madhulika Varma, Charles Ternent, Genevieve Melton-Meaux, Janice F. Rafferty, Daniel Feingold, et al. American Society of Colon and Rectal Surgeons’ Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Constupation. 2016;59:479–429.
  4. M Coggrave, C Norton, JD Cody. Management of faecal incontinence and constipation in adults with central neurological diseases (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014 Jan 13;(1).

(Denne artikkelen ble faglig oppdatert i juni 2018)

Vil du dele dette med noen andre?