Organisasjoner for pårørende

Pårørendesenteret

Stiftelsen Pårørendesenteret har vært i drift siden 1998 og er et lavterskeltilbud for alle typer pårørende og fagpersoner som møter pårørende i jobben sin. Senteret tilbyr informasjon, støtte og veiledning uavhengig av hvor man bor i landet og uavhengig av diagnosen eller problematikken til den de er pårørende til. Alle er velkomne til å henvende seg direkte til senteret, både via telefon og e-post. Senteret arrangerer også kurs og støttegrupper.

Les mer på nettsidene til Pårørendesenteret
.

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon som jobber for å dokumentere og synliggjøre pårørendes utfordringer og påvirke utformingen av pårørendepolitikk i Norge. Organisasjonen samarbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet. 

Les mer på nettsidene til Pårørendealliansen

.

Vil du dele dette med noen andre?