PårørendeSenteret

Stiftelsen PårørendeSenteret har vært i drift siden 1998 og er et lavterskeltilbud for alle typer pårørende og fagpersoner som møter pårørende i jobben sin.

Senteret tilbyr informasjon, støtte og veiledning uavhengig av hvor man bor i landet og uavhengig av diagnosen eller problematikken til den de er pårørende til.

Alle er velkomne til å henvende seg direkte til senteret, både via telefon og e-post. Senteret arrangerer også kurs og støttegrupper.

Les mer på nettsidene til PårørendeSenteret.

Vil du dele dette med noen andre?