Energiøkonomisering og aktivitetsprioritering

Mange som har en funksjonsnedsettelse opplever å bli fort sliten og føler at man ikke har nok energi til å delta i alt det man ønsker.

Det kan være vanskelig å finne en god balansegang mellom aktivitet og hvile. Smerter, nedsatt bevegelighet, redusert styrke, vansker med pust og flere andre årsaker kan gjøre det nødvendig å vurdere hvordan man best mulig kan planlegge og gjennomføre aktiviteter hensiktsmessig.

Det finnes flere måter å økonomisere med kreftene på for å ha krefter nok til det man helst vil gjøre, for eksempel disse:

  • Sette av god nok tid, så du ikke trenger å stresse.
  • Planlegge ut fra når på dagen du er minst sliten/har minst smerter, slik at aktiviteter som krever mye energi (for eksempel dusj/bad) legges til den tiden.
  • Bruk av hjelpemidler i dagliglivets aktiviteter: elektrisk tannbørste, kjøkkenredskaper, trillebord slik at du får med deg flere ting samtidig og slipper å gå så mange turer fram og tilbake. Bruk av manuell eller elektrisk rullestol over lengre avstander kan bidra til å spare krefter så det er overskudd igjen når du kommer fram.
  • Legg fram eller få noen til å hjelpe deg med å legge fram det du trenger før aktiviteten starter.
  • Rengjøring av hjemmet kan fordeles over flere dager.
  • Plassér mest mulig i arbeidshøyde så du slipper å strekke deg eller stå mye.
  • Vurder hva du trenger hjelp til og hva som er viktigst for deg å utføre selvstendig.
  • Ta pauser!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?