Fysioterapi 

Mange med sjeldne diagnoser har behov for fysioterapi. Det individuelle behovet avgjør retten til fysioterapi.   

Det må være sykdom, skade eller medfødt tilstand som er årsak til behovet for fysioterapi. Behandlingen må være av vesentlig betydning for sykdommen og funksjonsevnen.  

Henvisning til fysioterapi er ikke nødvendig. Det er fysioterapeuten som vurderer, fastsetter behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger, og er ansvarlig for at behandlingen er forsvarlig.  

Fysioterapeuten må ha driftsavtale med kommunen 

Alle over 16 år må betale egenandel

Les mer om regelverket om fysioterapi og egenandeler her:

.
Denne artikkelen ble faglig oppdatert 18. september 2023


.

Vil du dele dette med noen andre?