Rettshjelp og rådgivning

.
Det kan være vanskelig å finne frem til hvem som kan hjelpe deg dersom du eller noen i familien din har nedsatt funksjonsevne og ønsker å ta opp en sak som er knyttet til denne situasjonen med kommunen, spesialisthelsetjenesten, NAV eller andre aktuelle offentlig instanser. Det gjelder særlig det å vurdere om det er aktuelt å klage på et vedtak, en tjeneste eller på noen annet.

Det er mulig å få veiledning fra noen av ombudsordningene avhengig av hva slags sak det dreier seg om. Les mer om dette her.

Det er også andre instanser som tilbyr juridiske råd og veiledning. Her finner du noen aktuelle lenker:

  • FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom.
  • Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning. På nettsiden deres finner du henvisninger til andre ikke-offentlige rettshjelpstiltak.
  • Lovdata har laget en oversikt over advokater og rettshjelpere.
  • Advokatvakten kan gi gratis konsultasjon over internett og advokater over hele landet kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette.
  • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.
  • Jussformidlingen drives av studenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. De yter gratis rettshjelp innenfor de fleste fagområder. De har kontor i Bergen, og deres klienter er hovedsakelig fra Bergensområdet, men de tar også oppdrag fra andre deler av landet.
  • Jusshjelp i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. De yter gratis juridisk bistand/rådgivning.
  • Norsk Pasientforening er et frittstående og uavhengig pasienthjelpkontor. De har lang erfaring med å gi hjelp, veiledning og råd til pasienter og pårørende. Kontoret tar imot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsevesenet.
     .

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i september 2020

.

 

Vil du dele dette med noen andre?