Advokater og jurister, oversikt fra Lovdata

Lovdata har her lagt ut en grundig oversikt over pekere til advokater og andre rettshjelpstiltak.

Advokatvakten
Med gratis konsultasjon over internett kan advokater over hele landet hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette.

FFOs Rettighetssenter
Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom.

www.fri-rettshjelp.no finner du informasjon om den offentlige rettshjelpsordningen, samt henvisninger til andre ikke-offentlige rettshjelpstiltak.

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.

Jussformidlingen, Bergen
Jussformidlingen er en organisasjon drevet av studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som yter gratis rettshjelp innenfor de fleste fagområder. De har kontor i Bergen, og deres klienter er hovedsakelig fra Bergensområdet, men de tar også oppdrag fra andre deler av landet.

Jushjelpa i Midt-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter i Trondheim. Her kan man få bistand i alle slags saker, med unntak av skatte- og straffesaker.

Jusshjelpa Nord-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. De yter gratis juridisk bistand/rådgivning.

Jussportalen – startsiden for juridisk informasjon på internett.

Norsk Pasientforening
Norsk pasientforening er et frittstående og uavhengig pasienthjelpkontor. Kontoret for pasienthjelp har eksistert siden 1985 og har lang erfaring med å gi hjelp, veiledning og råd til pasienter og pårørende. Kontoret tar imot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsevesenet.

Offentlige pasientombud
Felles informasjonsside for de fylkeskommunale pasientombudene og helse- og sosialombudene i Norge.

Osloombudet
Engasjerer seg i saker hvor byens innbyggere er blitt uriktig behandlet, eller hvor kommunen ikke holder hva den lover.

 

 

Vil du dele dette med noen andre?