Kommunikativ tilgjengelighet

Gutt med Angelmans syndrom som kommuniserer med symboler

På Frambu ønsker vi at barn, unge og voksne som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal kunne kommunisere sine ønsker, behov, tanker og synspunkt. Dette er noe vi formidler til foresatte, andre pårørende og fagpersoner i forelesninger på aktuelle kurs. Men vi ønsker også at personer med behov for ASK skal ha anledning til å kommunisere med oss som jobber her når de deltar på familiekurs/brukerkurs hos oss. Aller helst ønsker vi at de har med seg sin egen kommunikasjonsløsning da ASK-løsninger bør være tilpasset den enkeltes forutsetninger og interesser. Dersom de ikke har dette med seg, eller kommunikasjonsløsningen deres ikke inneholder begrep for å kommunisere om de aktivitetene vi tilbyr, har vi tilrettelagt for bruk av ASK i ulike aktiviteter på Frambu. Et av kommunikasjonsalternativene vi benytter i kommunikasjon med våre gjester er tegn-til-tale, men mest synlig og enklest tilgjengelig under kursene våre er de visuelle symbolene.

Voksen og barn kommuniserer med symboler

Vi benytter visuelle symbol på mange måter:

 • På plansjer med 16 kjerneord som alle ansatte har med seg og benytter under kurs hvor det deltar personer med behov for ASK. Eksempler på disse kjerneordene/begrepene er; jeg, du, vil ha, liker, liker ikke, hjelp, og som vi benytter i alle aktuelle situasjoner gjennom dagen og eventuelt i kombinasjon med for eksempel tematavler med visuelle symbol
 • På dører til blant annet gymsal og svømmebasseng, barne/ungdoms/voksen avdelingene er merket med foto av de ansatte som jobber på avdelingen
 • På badene i avdelingene benytter vi tematavler for toalettbesøk, bleieskift og handlingskjede for håndvask
 • I garderobene benytter vi tematavle for av- og påkledning
 • I gymsal og tumlerom benytter vi tematavler for aktiviteter og gjenstander
 • I bassenget benytter vi tematavle for av og påkledning i garderoben, tematavle for å dusje i dusjen, og tematavle for lek og aktivitet i bassenget

Symboler til bruk i basseng

Inne på avdelingene benytter vi blant annet (i tillegg til plansjene med kjerneord)

 • tematavler for valg av aktivitet
 • tematavler for ulike leker/aktiviteter som toglek, billek, dokkelek, bygging med klosser, tegning, maling, lese bok, med mer
 • knipper med dagens aktiviteter (dagtavle)
 • symbol for samling, synge (høyt/lavt med mer), ulike sanger (muliggjør gjenkjenning og valg), symbol for ulike musikkinstrument og bevegelser som kan være aktuell i sang og musikksamlinger
 • spisebrikker med symbol for mat, bestikk og liknende og andre symbol relatert til måltid. Se bilder for den voksnes modellering av bruk av spisebrikken og et barn som benytter den på eget initiativ

Spisebrikke med symboler

Hør vår podkast om alternativ og supplerende kommunikasjon her:

Hvem gjør hva på ASK-området?

Se veileder fra Statped for oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon.

 

Vil du dele dette med noen andre?