Illustrasjon av paragraf-tegn

Rettigheter og tjenester

Ofte er utfordringene som følger med en sjelden diagnose sammensatte, og det kan være behov for å søke tjenester og ytelser både i kommunen, NAV og i spesialisthelsetjenesten. Mange som kontakter Frambu opplever at det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har og hva som finnes av ulike typer tjenester. Dette gjelder både voksne som har en sjelden diagnose, pårørende og foresatte til barn med sjeldne diagnoser.

I menyen finner du konkret informasjon om rettigheter og tjenester i ulike deler av forvaltningen, informasjon om generelle søke- og klageprosesser og eksempler og råd fra Frambus sosionomer. Ta gjerne kontakt på e-post til info@frambu.no dersom det er temaer du savner informasjon om.

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev/digipost.

Frambus to sosionomer jobber for å øke helsekompetansen hos personer med sjeldne tilstander og deres pårørende, særlig knyttet til navigering i hjelpeapparatet. Oppgavene deres består blant annet av å:

  • bygge opp og spre kunnskap om ulike typer rettigheter og tjenester for personer med sjeldne tilstander og deres pårørende
  • gi råd og veiledning via telefon, videokonferanse, kurs e.l. ved senteret vårt eller lokalt
  • undervise
  • starte opp og delta i forskning og forskningsnettverk
  • veilede studenter
  • samarbeide med brukerorganisasjoner og arbeider for å sikre reell brukermedvirkning
  • jobbe for å påvirke og utvikle rettighetsfeltet slik at personer med sjeldne tilstander og deres pårørende opplever likeverdige tjenester gjennom hele livet

Du finner kontaktinformasjon til våre sosionomer her: