Paragraf-tegn

Rettigheter og tjenester

Ofte er utfordringene som følger med en sjelden diagnose sammensatte, og det kan være behov for å søke tjenester og ytelser både i kommunen, NAV og i spesialisthelsetjenesten. Mange som kontakter Frambu opplever at det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har og hva som finnes av ulike typer tjenester. Dette gjelder både voksne som har en sjelden diagnose, pårørende og foresatte til barn med sjeldne diagnoser.

I menyen finner du konkret informasjon om rettigheter og tjenester i ulike deler av forvaltningen, informasjon om generelle søke- og klageprosesser og eksempler og råd fra Frambus sosionomer. Ta gjerne kontakt på e-post til info@frambu.no dersom det er temaer du savner informasjon om.

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med en av diagnosene som Frambu jobber med, pårørende, tjenesteytere og andre både på telefon 64 85 60 00, e-post til info@frambu.no og digipost til Stiftelsen Frambu. Under finner du kontaktinformasjon til sosionomene på Frambu.

Vil du dele dette med noen andre?