Spesialpedagogiske rettigheter og muligheter ved overgangen til skole

Publisert: 30. juni 2018

Spesialpedagogiske rettigheter og muligheter ved overgangen til skole

Alle elever har rett til en tilpasset opplæring, og alle skoler har plikt til å legge til rette for gode utviklings- og læringsmuligheter. Men hvilke rettigheter har egentlig elever med en sjelden diagnose i overgangen til skole?

Pedagogisk rådgiver Marianne Bryn gir i denne videoen en kort oversikt over aktuelle paragrafer i lovverket, før hun ser på hvordan skolen både er en læringsarena og en sosial arena. Bryn ser også nærmere på enkeltvedtak, sakkyndige vurderinger, individuell opplæringsplan og kartlegging av elever med tester. Målet er å få best mulig utbytte av opplæringen.

Vil du dele dette med noen andre?