Høyere utdanning

Høyere utdanning – ingen rett, men en mulighet

Undersøkelser viser at utdanning generelt, og høyere utdanning spesielt, har større betydning for om mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid enn det har for andre. Yrkesdeltakelsen stiger med utdanningenes lengde.

For å komme inn på høyskoler og universitet, må søkeren oppfylle inntakskravene. Generell studiekompetanse er grunnlaget for de fleste studier, men noen studier har krav utover disse. Det kan også finnes unntak fra de generelle inntakskravene, særskilt vurdering ved opptak til Høyere utdanning.

Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en søknad om særskilt vurdering. Det må gå frem av dokumentasjonen hvordan de spesielle forholdene har påvirket karakterene dine, og at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser. Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert av alle lærestedene du har søkt til. Søknaden, med frist 1. mars, blir vurdert opp mot poenggrensen på hvert enkelt studium du har søkt. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra videregående skole og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Tilrettelegging

Fysisk tilrettelegging er et krav og skal sikres i henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Øvrig tilrettelegging er i større grad overlatt til det enkelte lærestedet, men det er forventet at studentens behov skal imøtekommes så langt det er mulig. Tilretteleggingen skal imidlertid ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Eksamenstilrettelegging skal gjennomføres i tråd med gjeldende eksamensreglement. Dette fastsettes ved den enkelte utdanningsinstitusjon og kan dermed variere fra sted til sted. Det er viktig å være oppmerksom på hvilken frist utdanningsstedet har for å søke om tilrettelegging på eksamen.

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne. Det er mulig å be om en individuell utdanningsplan der studieintensiteten beskrives og behovet for tilrettelegging spesifiseres.

Arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV er en ordning som gjør at du kan få transport til og fra arbeid eller skole til omtrent samme pris som en bussbillett.

Kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne

Alle læresteder har en eller flere kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser. Noen læresteder har også egne konsulent- eller rådgivningstjenester som arbeider med tilrettelegging. Det kan ta tid å få på plass egnede ordninger, så dersom du trenger tilrettelegging på lærestedet, bør du så tidlig som mulig kontakte lærestedet ditt for å melde fra om dette. Som regel kreves det godkjent dokumentasjon for å få tilrettelegging på et lærested, så det lønner seg å sørge for å ha oppdatert dokumentasjon fra f.eks. lege, logoped eller psykolog.

Nyttige nettsteder om opptak og rettigheter

    • På nettstedet Samordna opptak finner du svar på det aller meste om hvordan du søker høyere utdanning, om kompetansekrav og poengberegning, om realkompetanse og avvik fra regler, om søknadsfrister og svarfrister, om læresteder og studier i utlandet og mye mer
    • Nettstedet Unge funksjonshemmede gir viktig informasjon om høyere utdanning
    • Ung.no har mye nyttig informasjon om høyere utdanning
    • På nettstedet Universell  finner du blant annet en oversikt over lærestedenes kontaktpersoner
    • Veileder til ressurser til unge med funksjonsnedsettelser

 

Denne artikkelen ble sist faglig oppdatert i mai 2018

Vil du dele dette med noen andre?