Voksen mann utenfor egen dør

Flytte hjemmefra og oppfølging i eget hjem

Å flytte fra foreldrehjemmet til eget hjem er en milepæl i de flestes liv. For mange med en sjelden diagnose kan det være nødvendig med hjelp og støtte for å finne et egnet sted å bo. For noen kan være aktuelt å leie, men politiske føringer i Norge er sterke på at det beste og økonomisk gunstigste er å eie sitt eget hjem. Her gir vi tips og veiledning for tilrettelegging av eget hjem og til lenker til nyttig informasjon.

Se menyen for mer informasjon

Vi har også spurt pårørende om å dele sine erfaringer i podkasten Foreldrereaksjoner.

Ta gjerne kontakt på e-post til info@frambu.no dersom det er temaer du savner informasjon om.

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med en av diagnosene som Frambu jobber med, pårørende, tjenesteytere og andre både på telefon 64 85 60 00, e-post til info@frambu.no og digipost til Stiftelsen Frambu. Under finner du kontaktinformasjon til dem som har jobbet mest med flytting hjemmefra og oppfølging i eget hjem.

Vil du dele dette med noen andre?