TT-kort

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke vanlig kollektivtransport. Med TT-kort kan du få et visst antall reiser med taxi gjennom året.

TT-kort er ingen lovfestet rettighet. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlige for ordningen og som fastsetter kriterier for hvem som kan få TT-kort. Det kan være mindre variasjoner i ordningen fra kommune til kommune.

TT-kort vil vanligvis ikke gjelde for barn under skolealder.

Spør din kommune hvor du skal sende søknad for TT-kort og dersom du trenger informasjon og/eller veiledning.

Les mer om TT-kort hos Helsenorge.no

.

Vil du dele dette med noen andre?