Brukermedvirkning

Bildet viser tre voksne personer sitter rundt et bord og snakker sammen

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Les mer i Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven) kapittel 3 om rett til medvirkning og informasjon.

Tirsdag 27. oktober 2020 arrangerte Frambu et webinar om brukermedvirkning hvor vi så nærmere på ulike forståelser av brukermedvirkning og hvilke grep man kan ta for å nå målet om økt brukermedvirkning. Webinaret tok blant annet opp følgende tema:

  • Brukermedvirkning – hvorfor er det så viktig? (Una Stenberg og Stian Orm)
  • Brukermedvirkning i møte med ungdom (Nikita Abbas)
  • Hva sier forskningen om brukermedvirkning? (Ann Britt Sandvin Olsson)
  • Brukermedvirkning ved sjeldne diagnoser (Rebecca Tvedt Skarberg)

På webinaret delte vi en rekke videoer og lenker om brukermedvirkning. Vi har samlet disse her:
..
Videoer

Lenker

Har du spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt gjerne Una Stenberg på e-post til ust@frambu.no

.

Denne artikkelen ble publisert 27. oktober 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?