Rettigheter og muligheter knyttet til korona-pandemien

Publisert: 10. mars 2020

Illustrasjon av paragraf-tegn

Lurer du på hvor du kan finne informasjon om rettigheter og muligheter knyttet til korona-pandemien? Frambu har samlet litt informasjon om dette her. Reglene og retningslinjene gjelder uansett om diagnosen er sjelden eller ikke.

.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
har informasjon på sine nettsider og skriver blant annet at

“Dersom du har spørsmål om velferdsrettigheter, som eksempelvis kommunale helse- og omsorgstjenester, skole- og utdanning og Nav, kan du ta kontakt med FFOs Rettighetssenter. Telefonen er stengt, men vi svarer på meldinger.”

De viser videre til

 .
Norges Handikapforbund
har denne nettsiden Korona – hva skjer? Og andre ofte stilte spørsmål. Den omfatter også lenker til en rekke andre aktuelle nettsider.

Her finner du blant annet informasjon om:

 .
Handikappede barns foreldreforening (HBF) skriver om forskjellige saker knyttet til koronautbruddet.
 .
Løvemammene
gir informasjon om ulike muligheter.

De skriver blant annet om pleiepenger og kommunale tjenester:

“De med syke og funksjonshemmede barn kan ha krav på pleiepenger når kommunen ikke kan stille med dagtilbud. Det anbefales å legge ved en god legeattest i søknaden som grundig forklarer barnets omsorgs- og bistandsbehov, som vanligvis dekkes av kommunen på dagtid.”

For at du skal få pleiepenger, må alle disse punktene gjelde for deg:

  • Jeg har omsorgen for barnet i perioden jeg søker for.
  • Barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste
  • Jeg er sammen med barnet mens det er innlagt, eller jeg er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden.
  • Barnet er ikke i et omsorgstilbud. Eller barnet er i et omsorgstilbud 30 timer eller mindre per uke. Det vurderes unntak ved beredskap eller nattevåk.
  • Jeg har minst 20 prosent inntektstap mens jeg pleier barnet.
  • Inntekten min er minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (Dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, og opplæringspenger regnes også som inntekt.)

Kommunale tjenester
Den kommunen du hører til har et overordnet ansvar for å gi «nødvendige helse- og omsorgstjenester». Disse tjenestene skal dekke behov som oppstår når dagtilbud som skole og barnehage til barn ikke lenger er en mulighet, slik at familiene får den støtten og hjelpen de trenger. Barn som behøver ekstra assistanse eller helsehjelp på skole og i barnehagen vil fortsatt ha tilsvarende behov når de må holdes hjemme. I kommunens hjemmetjeneste er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, som kan sendes ut for å hjelpe til på dagtid. Hvis kommunen ikke tar kontakt med dere, så må dere ta kontakt med kommunen for å høre hvilke ordninger de kan tilby i din families situasjon.
 .
NAV har lagt ut informasjon om mange ulike forhold knyttet til koronautbruddet, blant annet denne informasjonen om pleiepenger.
 .
Mange norske kommuner har lagt ut informasjon om hvordan du kan søke om omsorgsstønad. Her må du se hva din kommune skriver. Gjelder omsorg både for barn og voksne.
 .
Brev fra Helsedirektoratet fra 2013 om Rett til omsorgstjenester i mangel av annet dagtilbud. Dette er aktuelt i forbindelse med koronautbruddet. Gjelder både omsorg for barn og voksne. Se blant annet hva Handikappede Barns Foreldreforening skriver om dette.
 .
Pasient- og brukerombudene i alle fylker svarer på spørsmål på telefon og e-post selv om kontorene er stengt for besøk. Finn ditt kontor her. Ombudene dekker kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. De kan blant annet

  • avklare og svare på generelle spørsmål om helse- og omsorgstjenester
  • gi råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller tjenestemottager
  • informere om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • hjelpe deg med å skrive klage


Pårørendesenteret svarer på spørsmål via telefon, chat og e-post. Kontaktinformasjon her.
 .
Brukerorganisasjonene innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser kan også ha lagt ut informasjon på sine nettsider. Sjekk gjerne disse.
.
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har lagt ut informasjon om Sjeldne diagnoser og korona. Her finner du også informasjon fra de ulike kompetansesentrene innenfor tjenesten.

 .

Vil du dele dette med noen andre?