Hjelpemidler

NAV har samlet all sin informasjon om hjelpemidler, utlevering, montering, opplæring, reparasjon, forsikring osv her:
NAVs informasjon om hjelpemidler

Hjelpemidler til oppvekst, lek og læring
Hjelpemidler kan støtte barns utvikling og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Barn forandrer seg raskt. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen. Les mer om dette i kunnskapsbanken til NAV Hjelpemiddelsentral.

Hjelpemiddelssentralen
Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer. Les mer om hjelpemiddelsentralen her.

 

 

Vil du dele dette med noen andre?