Nordisk konferanse om spisevansker i småbarnsalder

Publisert: 15. februar 2023

" "

Nordic Network on Feeding Disorders in Infancy and early Childhood arrangerer nordisk konferanse i Oslo 22.-23. mai 2023. Konferansen vil ha ekstra fokus på spisevansker ved sjeldne sykdommer.

.
Konferansen er tverrfaglig, og retter seg mot alle som jobber med spedbarn og barn med spisevansker.

På programmet står oppdatert kunnskap om ulike spisevansker hos barn, og det blir forelesninger om blant annet apetitt og vekst, typiske utfordringer ved sjeldne diagnoser og betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Frambus ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm er med i arrangementskomitéen for konferansen. Hun og spesialpedagog Heidi Elisabeth Nag fra Frambu vil også snakke om Prader-Willis syndrom og Smith-Magenis syndrom på konferansen.

Les mer om programmet og hvordan du kan delta her:
The 9th nordic conference on feeding disorders in infancy and early childhood

.

Vil du dele dette med noen andre?