Fullmakt til å hente ut barns medisiner

Det kreves ikke fullmakt for å hente legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller reseptinformasjon til egne barn inntil 16 år. Apoteket kan imidlertid stille kontrollspørsmål for å forsikre seg om at personen er barnets foresatte.

Barn over 16 år kan hente ut egen medisin fra apoteket. Dersom foreldre skal hente ut medisin for disse, kan apoteket kreve at man har fullmakt. I utgangspunktet kan personen som skal ha medisinen gi foreldre eller andre fullmakt til å hente ut deres medisin. Den som henter må ha med sin egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon til den man henter for (eller kopi av legitimasjon). Man kan lagre fullmakten hos det aktuelle apoteket om man ønsker det.

Fullmaktskjema kan fåes på apoteket eller skrives ut fra www.apotek.no/fullmakt.

Det er også mulig å skrive fullmakten selv på et blankt ark. Denne må i så fall inneholde

  • informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • navn og fødselsnummer på den som har gitt fullmakten
  • navn og fødselsnummer på den fullmakten er gitt til
  • hva fullmektigen har fått fullmakt til
  • hvor og når fullmakten er utstedt
  • fullmaktgivers underskrift

Dersom personen det gjelder ikke har mulighet til å skrive fullmakt eller forstå hva dette innebærer, kan man få oppnevnt verge på dette punktet fra barnet er 16 år.
Ved lettere utviklingshemning, vil barnet imidlertid ofte forstå hva det innebærer å la noen hente medisin for seg og dermed kunne gi en fullmakt.

Denne teksten ble sist oppdatert 19. april 2016

Vil du dele dette med noen andre?