Fullmakt til å hente ut barns medisiner

.
For barn fra 0-16 år kan foreldre ha digitalt innsyn i barnets resepter. For ungdom fra 12-16 år er det legen og ungdommen selv som sammen avgjør om resepten skal skjules for foreldre.

Når ungdommen fyller 16 år mister foreldrene innsyn via helsenorge.no, men hvis ungdommen ønsker det, kan de gi foreldrene eller andre som er over 18 år fullmakt til innsyn i sine resepter og legemidler.

Dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Her kan du laste ned fullmaktsskjema. Det er også mulig å skrive fullmakten selv på et blankt ark. Denne må i så fall inneholde

  • informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • navn og fødselsnummer på den som har gitt fullmakten
  • navn og fødselsnummer på den fullmakten er gitt til
  • hva fullmektigen har fått fullmakt til
  • hvor og når fullmakten er utstedt
  • fullmaktgivers underskrift

Dersom personen det gjelder ikke har mulighet til å skrive fullmakt eller forstå hva dette innebærer, kan man få oppnevnt verge på dette punktet fra barnet er 16 år.
 .

Denne teksten ble sist oppdatert september 2020

 .

Vil du dele dette med noen andre?