Prader-Willis syndrom: Introduksjonskurs for tjenesteytere

Målgruppe

Personer som jobber hjemme hos personer med Prader-Willis syndrom (PWS). Kurset kan også være aktuelt for andre som jobber med, eller på annen måte står i relasjon til, ungdom og voksne med diagnosen.

Hensikt

Personer med Prader-Willis syndrom trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god struktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet. I dette kurset får du grunnleggende kunnskap om Prader-Willis syndrom, slik at du kan bidra til å gi personer med diagnosen en god hverdag og best mulig livskvalitet.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 2,5 timer å gjennomføre.

Gå til kurset