Bok: Ernæring ved utviklingshemning

Publisert: 24. oktober 2019

Grillmat på tur

Boka “God mat for kropp og helse” handler om hva som kreves for å lykkes i ernæringsarbeidet for personer med utviklingshemming, med kunnskap om ernæring og helse, diettbehandling, motivasjon og systematikk i arbeidet. Boka er redigert av Frambus kliniske ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm i samarbeid med Svein Olav Kolset, som er professor i ernæring og far til en voksen mann med CHARGE syndrom.

Boka er skrevet for alle som studerer eller jobber med personer med utviklingshemming. Målet er å vise hvordan arbeidet med ernæring for denne gruppen kan gjøres i praksis, for på den måten å øke fokuset på og kvaliteten i arbeidet som gjøres.

Boka drøfter blant annet hvilke lover og regler som regulerer arbeidet med å fremme god helse. Det gis også ulike eksempler fra praksisfeltet.

Flere fagpersoner fra Frambu har bidratt med innhold i boka.

Marianne Nordstrøm og Svein Olav Kolset

Kort om redaktørene

Marianne Nordstrøm er klinisk ernæringsfysiolog og ansatt på Frambu senter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Oslo Universitetssykehus. Hun har doktorgrad fra 2015 på dette fagområdet og lang erfaring med undervisning og veiledning om ernæringsutfordringer ved sjeldne diagnoser.

Svein Olav Kolset er professor i ernæring ved Universitetet i Oslo. Han er også pappa og forfatter av boken «En sjelden kar – en fars beretning», om livet sammen med sønnen Torgeir, som har CHARGE syndrom. Han etablerte i 2014 fagnettverket «Ernæring for sårbare grupper» og er aktiv i forskning og formidling for å fremme ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming.

Bilde av bokas forside med bilde av ulike typer mat

Boka kan kjøpes i alle bokhandler og på nett.

 .

 

Vil du dele dette med noen andre?