For media

.
Frambu er landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har tverrfaglig kompetanse om et spekter av ulike diagnoser.

Frambus fagpersoner brenner for å spre kunnskap om sjeldne diagnoser og hvordan det kan oppleves å leve med eller være pårørende til personer med sjeldne diagnoser.

Vi bistår gjerne med

  • faglige innspill og kommentarer til artikler, reportasjer o.l.
  • bakgrunnsinformasjon til faktabokser o.l.
  • å komme i kontakt med personer med bestemte diagnoser eller problemstillinger
  • informasjon om Frambu
  • fotografier av Frambu og våre ansatte
  • annet etter behov

Ta gjerne kontakt med oss!

Portrettbilde av Mona K. HaugMediekontakt Mona K. Haug
E-post: mkh@frambu.no
Telefon: 64 85 60 38

 

Vil du dele dette med noen andre?