Mediehenvendelser

Frambu brenner for å spre kunnskap om sjeldne diagnoser og hvordan det kan oppleves å leve med slike eller være pårørende til personer med sjeldne diagnoser.

Vi bistår derfor gjerne med

  • faglige innspill og kommentarer til artikler, reportasjer o.l.
  • bakgrunnsinformasjon om bestemte diagnoser til faktabokser o.l.
  • å komme i kontakt med personer med bestemte diagnoser eller problemstillinger
  • fotografier av personer med sjeldne diagnoser
  • informasjon om Frambu
  • fotografier av og fra Frambu annet etter behov

 

Ta kontakt med oss!

Ta gjerne direkte kontakt med den du vil snakke med via vår ansattoversikt, eller kontakt kommunikasjonsrådgiver Mona K. Haug på telefon 64 85 60 38 eller e-post til mkh@frambu.no.

Vil du dele dette med noen andre?