En systemrettet tjeneste kan være rettet mot lokalt tjenesteapparat, regionalt tjenesteapparat, interesseforeninger eller høyere utdanning. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tilbud vi kan gi til hver gruppe og hvordan du kan søke.

Veiledning til lokalt og/eller regionalt tjenesteapparat

Hensikten med systemrettede tjenester i kommunen eller regionen er å bidra til nettverksbygging og kompetansebygging rundt diagnosene vi jobber med. Det kan være flere personer med samme diagnose i kommunen eller regionen og det kan være behov for hjelp for å sikre at fagpersoner har nødvendig kunnskap om diagnose og oppfølging. Det lokale eller regionale hjelpeapparat kan da søke om en systemrettet tjeneste. Innholdet i tjenesten kan være:

  • generell diagnoseinformasjon
  • generell informasjon om oppfølging av personer med diagnosen på ulike områder
  • medisinsk behandling
  • fysioterapi
  • hjelpemidler
  • oppfølging i barnehage og skole
  • bistand i hjemmet
  • rettigheter
    osv.

Tjenesten fra Frambu planlegges i samarbeid med søker.

(NB: Denne tjenesten skal ikke knyttes til en enkeltperson. Oppgi derfor ikke navn eller personopplysninger om personer med diagnosen her. Dersom tjenesten handler om en navngitt person, skal det søkes om individuell veiledningstjeneste.)

Veiledning til interesseorganisasjon

Frambu ønsker å støtte opp under arbeidet som gjøres i regi av foreningene. Slike organisasjoner kan derfor søke om bistand fra Frambu til samlinger for sine medlemmer. Søknaden må være relatert til diagnoser og/eller temaer Frambu jobber med og må inneholde en tydelig beskrivelse av hva man ønsker at fagpersonen(e) fra Frambu skal bidra med.

Undervisning til studenter ved høyskole eller universitet

Frambu har gjennom mange år tilbudt forelesninger om sjeldne diagnoser og temaer som er knyttet til sjeldenfeltet til studenter ved ulike utdanninger. Målet med undervisningen er å sikre at studenter får en viss kjennskap til gruppen og hvilke utfordringer de møter i hjelpeapparatet. Ta gjerne utgangspunkt i fagplanen og beskriv hvilke temaer som er aktuelle i søknaden. Innholdet i undervisningen vil utformes i samarbeid med søker.

Søknadsskjema finner du her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no

   .
   .

Vil du dele dette med noen andre?

shares