Bistand i oppgaver og prosjekter

.
Prosjektoppgaver

Frambu gir råd til studenter som ønsker å fordype seg i våre diagnoser, for eksempel i forbindelse med utforming av problemstilling eller å komme i kontakt med aktuelle fagmiljøer eller informanter. Ta kontakt med en av fagpersonene som jobber med den aktuelle diagnosen for mer informasjon. Du finner navn og e-postadresser nederst på den aktuelle diagnosesiden.


Master- og doktorgradsarbeid
Frambu ser positivt på henvendelser angående eksterne forskningsprosjekter og bistår gjerne studenter som ønsker å ta mastergrad eller doktorgrad knyttet til diagnosene vi jobber med.

Henvendelser om dette rettes til forskningskoordinator Krister Fjermestad på e-post til: kfj@frambu.no

Han kan være behjelpelig med å formidle kontakt med relevante fagpersoner eller informanter. Eventuelt samarbeid blir formalisert gjennom en skriftlig avtale.

 


 .

 

Vil du dele dette med noen andre?