Undervisning

.
Forelesninger ved universiteter og høyskoler

Fagpersoner fra Frambu bistår jevnlig som gjesteforelesere ved helsefaglige og pedagogiske utdanninger ved universiteter og høgskoler rundt om i Norge.

Søknadsskjema for undervisning av studenter finner du her.

Søknaden sendes på e-post til: systemtjenester@frambu.no eller pr. post til Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud.

Vi gjør oppmerksom på at undervisning ved høyskole eller universitet faktureres med 2.400,- pr. time.

Har du spørsmål, ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no.
.

Studieemne om sjeldne diagnoser

Frambu har utviklet studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser“. Dette tilbys i samarbeid med Høgskolen Innlandet og gir 15 studiepoeng.
.

Nettkurs

Frambus nettkurs kan egne seg inn i mange utdanninger. Se sjelden.no for oversikt over nettkurs fra Frambu og de andre kompetansesentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
.

Studiebesøk

Frambu tar imot klasser og studentgrupper som ønsker informasjon om diagnosene vi jobber med og/eller informasjon om hvordan vi jobber. Programmet skreddersys etter behov. Les mer om slike besøk her.

.

Vil du dele dette med noen andre?