Praksis på Frambu


Frambu tilrettelegger for praksis for ulike utdanningsløp av ulik lengde. Målet med utdanningspraksis er å bidra til økt interesse for og kompetanse om sjeldne diagnoser hos fremtidige tjenesteytere som kan komme til å møte personer med sjeldne diagnoser i ulike sammenhenger i fremtiden. 

Elever fra videregående opplæring

Frambu tilbyr korte praksisopphold til elever i videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag ved bestemte skoler. Elevene deltar i arbeid i barnehage, skole og sosiale kveldsaktiviteter på utvalgte kurs på Frambu og bor på Frambu under oppholdet.

Skal du være prakiselev på Frambu? Da må du ta dette korte nettkurset.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Maria Elind
Tlf.: 918 50 489
e-post: mel@frambu.no

Lærlinger

Frambu er godkjent lærebedrift og tar hvert år inn lærlinger til praktisk opplæring på senteret. Vi har lærlinger i henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfag, kjøkken- og restaurantfag og IKT-fag. Ledige lærlingstillinger lyses ut på nettsiden og facebooksiden vår.

Studenter fra høgskoler og universitet

Frambu tar imot studenter som skal gjennomføre praksis i forbindelse med studie på høgskole og universitet. Eksempler på studenter som Frambu tar imot er studenter i spesialpedagogikk, medisin, fysioterapi, vernepleie og psykologi. Målet med praksisen er å gi studentene praktisk erfaring i helhetlig arbeid med mennesker med sjeldne diagnoser og deres familier og bevisstgjøre dem på betydningen av samarbeid. Studentene blir veiledet av en erfaren fagperson fra Frambu og får anledning til å følge utvalgte forelesninger og foreldresamtaler..

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Simen Stokke
Tlf.: 64 85 60 41
e-post: sis@frambu.no

Vil du dele dette med noen andre?