Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Trengs det et eget eldreombud?  17.12.2019
Spastisk paraplegi 4 17.12.2019
Velkommen til fagkurs om utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning 16.12.2019
Fagkurs om medisinske aspekter ved Sallas sykdom 09.12.2019
Rapport etter kurs om Williams’ syndrom i førskolealder 26.11.2019
Vil du se dokumentarfilmen “Gåten Christina”? 18.11.2019
Kurs for familier til barn med en sjelden diagnose (0-3 år) 13.11.2019
Fagkurs om å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen 29.10.2019
Er du registrert i muskelregisteret? 28.10.2019
Bok: Ernæring ved utviklingshemning 24.10.2019
Foreldres erfaringer med atferd ved Smith-Magenis’ syndrom 22.10.2019
Har du en bror eller søster med en sjelden diagnose? 21.10.2019
Livet med et alvorlig sykt barn 21.10.2019
Rapport fra kurs om 18q delesjoner 1. – 3. april 2019 02.10.2019
Kurs for barn med en sjelden diagnose i alderen 4 til 6 år 01.10.2019
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser 27.09.2019
Fagkurs om utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom 27.09.2019
Ikke uvanlig å ha sjelden diagnose 24.09.2019
Velkommen til kurs om Sallas sykdom 24.09.2019
Videoer fra Klinefelterforeningen 22.09.2019
Rapport etter kurs om Williams’ syndrom i grunnskolealder 21.09.2019
Informasjon om demens for personer med utviklingshemming 18.09.2019
Fagkurs om dystrofia myotonika type 1 hos voksne 18.09.2019
Podcast: Gode løsninger i eget hjem for Caroline med Prader-Willis syndrom 12.09.2019
Kurs om å leve med en sjelden diagnose i voksen alder 06.09.2019
Fagkurs om elever med Noonans syndrom i grunnskolen 02.09.2019
Fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose 21.08.2019
Velkommen til kurs om periodisk paralyse 21.08.2019
Forskningsartikkel om 22q11.2 mikrodelesjon 12.08.2019
Dag 9: Sommerglede på siste vanlige dag  08.08.2019