Frambu er kompetansesenter for diagnosen, men har ikke beskrivelse av den ennå

Diagnosen er del av en større gruppe. Selv om det er en del ting som er ulike fra diagnose til diagnose i gruppen, har de som regel også mye til felles. Vi har derfor laget en gruppebeskrivelse som vi håper kan være til nytte inntil vi får laget egne beskrivelser av alle underdiagnosene i den.

Du finner beskrivelse av gruppen her:
Svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker

I tillegg har samlet informasjon om en del temaer som er felles for mange sjeldne diagnoser her:
Frambus temaartikler

Personer med diagnosen, pårørende og tjenesteytere er også velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller søke om kurs eller rådgivning fra oss.

Les mer om hva vi kan bistå med her:
Tjenester fra Frambu

Se oversikt over nettkursene våre og kommende kurs og fagkurs her:
Kurskalender

.

Vil du dele dette med noen andre?