Overvekstsyndrom

Flere sjeldne medfødte tilstander er kjennetegnet av avvikende vekst. Dette er et resultat av økt antall celler, overvekst av de enkelte celler, økt vevsmasse mellom celler eller en kombinasjon av disse, i hele eller deler av kroppen. Noen av syndromene kjennetegnes ved en generell overvekst (Sotos’ syndrom, Weavers syndrom, Beckwith-Wiedemanns syndrom m. fl.). Andre har en partiell overvekst av en eller flere kroppsdeler (Proteus’ syndrom, Klippell-Trenaunays syndrom m. fl.).

Vi arbeider for tiden med denne siden

Diagnostisk informasjon

Kurs

Aktualiteter

Informasjonsmateriell

    Har du spørsmål om denne diagnosen?

    Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

    NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.

    Vil du dele dette med noen andre?