Kognitiv funksjon

Kognitiv funksjon

De fleste med Silver-Russells syndrom har normale intellektuelle evner, men mange har forsinket språkutvikling og varierende grad av lærevansker. Omtrent en tredel har utfordringer som tilsier utviklingshemning i lettere grad (1,2 3).

Mange har vansker med visuell presesjon (tolke og bearbeide synsinntrykk), noe som kan gi utfordringer i flere fag i skolen (3).

Uttale av språklyder kan være forsinket og utydelig på grunn av svak munnmotorikk, samt andre anatomiske forhold i munnhulen. Noen har også vansker når det gjelder å forstå og bruke språk (1). 

Dersom et barn med Silver-Russells syndrom viser forsinket utvikling på et eller flere utviklingsområder, bør det tidlig henvises til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen. Det særlig viktig at det gjøres en grundig utredning når det gjelder kognitiv funksjon, språk og motoriske ferdigheter.

Les mer på Frambus temasider om utdanning

 

 Referanser

  1. Saal H. Silver-Russell syndrome. Gene Reviews. 2011. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1324/ 
  2. US National Library of Medicine. Genetics Home Reference. Reviewed Sept 2016. Tilgjengelig fra https://ghr.nlm.nih.gov/condition/russell-silver-syndrome 
  3. Socialstyrelsen. Silver-Russells syndrom. 2014. Tilgjengelig fra: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/silver-russellssyndrom

Vil du dele dette med noen andre?