Litteratur og lenker

Litteratur
Nevrologi fra barn til voksen : fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling / redigert av Leif Gjerstad , Ola H. Skjeldal, Eirik Helseth . 4.utg. Nesbru, Vett & Viten, 2007.

Swaimans’s Pediatric Neurology :principles and practice. 6th. edition / Authors: Kenneth Swaiman, Stephen Ashwal, Donna Ferriero, Nina Schor, Richard Finkel, Andrea Gropman, Phillip Pearl,Michael Shevell. London, Elsevier Health Science, 2017.

Delatycki MB et al . A clinical and genetic study of Friedreich ataxia in an Australian population. American Journal of Medical Genetics 1999, 87 (2):168-74

Tallaksen CME og Dietrichs E. Genetikk ved bevegelsesforstyrrelser. Tidsskrift for den Norske Lægeforening 2004; 124 (17):2233-5.

Pandolfo M. Friedreich ataxia. Semin Pediatr Neurol. 2003 Sep; 10(3): 163-72

Chakravarty A. Friedreich´s ataxia – yesterday, today and tomorrow. Neurology India 2003, 51 (2): 176-82.
.

Lenker:

.

NB: Frambu har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider vi lenker til

.

Vil du dele dette med noen andre?