Oppfølging ved forstørret tunge

Tannhelsekompetansesenteret Lovisenberg (TAKO-senteret) har i samarbeid med øre-nese-hals avdelingen og kraniofacialt team ved OUS/Rikshospitalet igangsatt systematisk oppfølging av barn og unge med Beckwith-Wiedemann syndrom (BWS). Hos de aller fleste medfører tilstanden forstørret tunge i varierende grad. Dette kan påvirke utviklingen av kjever og bitt, samt spising og tale.

 

Alle barn og unge som blir diagnostisert med Beckwith-Wiedemann syndrom kan bli henvist av en fagperson til TAKO-senteret for vurdering og eventuelt oppfølging av bittutvikling, tale og spising.

 

Den første undersøkelsen skjer ved 1 års alder hos kjeveortoped og logoped. Det er viktig å følge med på munnhelsen, overgang til fast føde og at utviklingen av talelyder er kommet i gang. TAKO-senteret henviser barna til såkalt fellesklinikk ved OUS/Rikshospitalet. Øre-nese-hals-lege, plastikkirurg og logoped vurderer om det er behov for tungereduksjonsplastikk. Deretter planlegges det for undersøkelser ved 4 år, 7 år, 10 år, 12-13 år og 16 år ved TAKO-senteret.

 

Det kan bli oppdaget at det trengs tettere oppfølging, behov for behandling eller fornyet vurdering med tanke på kirurgi. I slike tilfeller vil det bli det laget en individuell oppfølgingsplan. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med lokalt for hjelpeapparat for videre tannhelseoppfølging og logopedisk trening.

 

Barn som har behov for tungeoperasjon vil bli innkalt til kjeveortopedisk og logopedisk undersøkelse ved TAKO-senteret innen 3 måneder før operasjon. Det vil være postoperative kontroller 3 måneder og 1 år etter operasjon. I øvrig vil også disse barna følge den ordinære oppfølgingsplanen.

 

Senteret har ingen aldergrense, slik at også voksne med BWS som har tannhelseproblemer eller nedsatt munnfunksjon kan få en vurdering hos oss. Diagnosen gir rett til bidrag til tannbehandling i henhold til SMT-listen.

 

 

Vil du dele dette med noen andre?