16p11.2 delesjon (digitalt fagkurs)

Tirsdag 14. mai holder Frambu digitalt fagkurs om 16p11.2 delesjon.

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner i skole og barnehage og andre i det lokale hjelpeapparatet. Pårørende er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og hvordan ujevne profiler innenfor både kognitive, språklige og sosiale områder hos personer med denne diagnosen kan føre til både under- og overvurdering på disse områdene. Se programmet for nærmere innhold.

Fagkurset er gratis, men du må melde deg på. Det er mulig å melde seg på helt frem til det digitale fagkurset begynner.

 

Opptak fra kurset: