Leve NÅ: Opphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander

Leve Nå – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring inviterer til femdagers familieopphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander.

Les om Leve NÅ og familieoppholdet i Aktivitetskalender på nettsiden levenaa.no
Det er ikke en forutsetning at familien har fått andre tilbud fra Leve NÅ for å delta på familieoppholdet.

Hvordan delta?

Familieoppholdet er for foreldre, søsken og barn med aktuelle diagnoser.
For å delta på familieoppholdet må det sendes inn søknad som man finner på Leve NÅ sine nettside Aktivitetskalender og Familieopphold 14.-18. mars 2022. 

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Leve NÅ gir tilbud til familier med barn (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og tjenesteytere.