Leve NÅ: Opphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander

Leve Nå – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring inviterer til femdagers familieopphold for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander.

Les om Leve NÅ og våre tilbud på nettsiden levenaa.no
Det er ikke en forutsetning at familien har fått andre tilbud fra Leve NÅ for å delta på familieoppholdet på Frambu. Familieoppholdet er for foreldre, søsken og barn med aktuelle diagnoser.

Hva er Leve NÅ?

Stiftelsen Frambu har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Leve NÅ gir tilbud til familier med barn (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og tjenesteytere.