22q11.2 duplikasjon (alle)

Målgruppe
Personer med 22q11.2 duplikasjon i alle aldre og deres pårørende og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med et svært sjeldent kromosomavvik. Deltakerne på kurset får mulighet til å treffe andre med samme diagnose og utveksle erfaringer.

Det er første gang Frambu arrangerer eget kurs for personer med 22q11.2 duplikasjon. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å samle informasjon og erfaringer fra deltakerne og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på nettsidene våre i etterkant.