15q13.3. delesjon

Styrk din kunskap om 15q13.3. delesjon

Mål for kurset

Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med en svært sjelden kromosomforandring. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Det er første gang Frambu arrangerer eget kurs for personer med 15q13.3. delesjon. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å samle informasjon og erfaringer fra deltakerne og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på nettsidene våre i etterkant.

Om kurs på Frambu
Hovedmålgruppa for brukerkursene er barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Tjenesteytere rundt personen med diagnose har også anledning til å søke om deltakelse på hele eller deler av kurset.

Alle kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er gratis for personer med diagnose og pårørende. Det gjelder egne regler for tjenesteytere.

Les mer om brukerkursene våre her