Dystrofia myotonika: Tilrettelegging i skolehverdagen

Målgruppe

Kurset er rettet mot lærere og assistenter som jobber i grunnskolen, men kan også være aktuelt for andre som møter barn og ungdom med diagnosen i jobben sin.

 
Hensikt

Å gi kunnskap om diagnosen dystrofia myotonika og hvordan ansatte i skolen i samarbeid med andre kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen.

 
Innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • Det medisinske ved diagnosen
  • Psykososiale utfordringer
  • I klasserommet
  • Hele uka
  • Ernæringsutfordringer
  • I gymtimen
  • Samarbeid
 
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 1 time å gjennomføre.

 
Gå til kurset

 

.