Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Overgangen fra barnehage til skole beskrives ofte som en sårbar prosess, spesielt for barn med ulike type funksjonsnedsettelser. Hensikt med dette nettkurset er å  styrke forståelsen for hva som er spesielt med å begynne på skolen når du har en sjelden diagnose.


Målgruppe:

Ansatte i barnehage, skole og andre tjenesteytere i kommunen som arbeider med barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen. Nettkurset er også relevant for foreldre og andre pårørende.