Å være assistent til en person som har ataksia telangiectasia (AT)

Dette nettkurset er for deg som er assistent til barn og ungdom som har AT, ataksia telangiectasia.

Barn og unge med AT har behov for tilrettelegging og kompenserende tiltak i hverdagen, og som assistent vil du jobbe tett på personen med diagnosen og familien deres.