Gutt med Angelmans syndrom som kommuniserer med symboler

Angelmans syndrom: Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon

Målgruppe

Alle som yter tjenester til eller har kontakt med personer med Angelmans syndrom eller liknende diagnoser som innebærer et behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Innhold i kurset

Personer med Angelmans syndrom har som regel lite eller ikke noe verbalt språk. Derfor har de behov for en alternativ eller supplerende måte å uttrykke seg på. I dette nettkurset får du kunnskap om hvordan du kan ta i bruk alternative eller supplerende kommunikasjonsløsninger for personer med Angelmans syndrom. Gjennom kurset vil du bli kjent med Anna med Angelmans syndrom, foreldrene hennes og fagpersoner som jobber med henne.

Kurset består av tre deler:

  • Innledning – Angelmans syndrom og ASK
  • Praktisk bruk av ASK
  • Samarbeid og holdninger rundt ASK
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 1 time å gjennomføre.
Du velger selv om du vil ha kursbevis eller ikke.

Gå til kurset

 

Jente med Angelmans snydrom i aktivitet