mor og barn på lekeplass med høstløv

Å arbeide med barn med raskt fremadskridende sykdom

Målgruppe

Dette kurset retter seg først og fremst mot deg som jobber med eller rundt barn som lever med en raskt fremadskridende sykdom som gir svært forkortet levetid, men andre interesserte er også velkommen til å ta kurset.

Hensikt

Kurset gir økt kunnskap om og forståelse for de sammensatte og tverrfaglige behovene barn med raskt fremadskridende sykdom har og mulige oppfølgingstiltak. Det gir også et helhetsbilde av hvordan hverdagen i disse familiene kan være.

Innhold i kurset

Kurset tar for seg tema innen medisin, fysioterapi, ernæringsfysiologi, pedagogikk og psykologi som er aktuelle for å kunne ivareta barna og familiene på en god måte. Alle delene er laget for å være nyttige og relevante for alle faggrupper. De seks delene i kurset bygger på hverandre og utgjør en helhet, men det er også mulig å ta hver del for seg.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 3 timer å gjennomføre.
Du velger selv om du vil ha kursbevis eller ikke.

Gå til kurset
.

gutt ligger i sofa

.