Ataxia telangiectasia

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan også ha utbytte av fagkurset.
Dette fagkurset gjennomføres andre dagen av brukerkurset, og det er mulig å delta enten her på Frambu, eller digitalt. Dette velger du ved påmelding.
Påmeldingsfristen gjelder deltakelse på Frambu, mens du kan melde deg på digital deltakelse helt frem til fagkurset starter.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om ataxia telangiectasia (AT), og vil blant annet snakke om oppfølging, behandling og pågående forskning, aktivitet/trening/fysioterapi, kosthold/ernæring, og syn/leseopplæring. Se programmet for nærmere informasjon om tider og innhold.