Ataxia telangiectasia

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan også ha utbytte av fagkurset.
Dette fagkurset gjennomføres andre dagen av brukerkurset, og planlegges gjennomført også digitalt.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om ataxia telangiectasia (AT) oppfølging, behandling og pågående forskning. Nærmere informasjon om tider og innhold kommer her når det er klart.

Påmeldingsskjema kommer