Jente med Smith-Magenis' syndrom

Smith-Magenis’ syndrom: Atferd og kommunikasjon

Målgruppe

Fagpersoner og andre som jobber med personer med Smith-Magenis syndrom

Hensikt

Personer med Smith-Magenis’ syndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller for øvrig. I dette kurset kan du lære om adferd og kommunikasjon for personer med Smith-Magenis’ syndrom og hvordan du som fagperson kan møte disse utfordingene på en bedre måte.

Innhold

Kurset tar opp følgende tema:

  • Årsaken til Smith-Magenis´syndrom og symptomer fra småbarnsalder til voksen
  • Søvnproblematikk og hva forskningen sier kan hjelpe
  • Medisinsk oppfølging
  • Medisinering: symtomer ved Smith-Magenis´der medisiner kan brukes
  • Atferdsutfordringer ved Smith-Magenis´syndrom.
  • Forskning og behandling
  • Målrettet miljøarbeid
  • Anvendt adferdsanalyse
  • Atferd som kommunikasjon
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 3 timer å gjennomføre.

Gå til kurset