Barnepalliasjon i møte med familier med innvandrerbakgrunn (Leve NÅ)

Onsdag 6. desember 2023 holder Leve NÅ fagdag om barnepalliasjon i møte med familier med innvandrerbakgrunn på Frambu.

Barnepalliasjon handler om å tilrettelegge for at barnet får et godt og meningsfullt barneliv og styrke hele familien i å leve et så godt liv som mulig, her og nå. Kompetanse på barnepalliasjon og tjenester rundt alvorlig syke barn er fortsatt noe mangelfull, og særlig i møte med familier med innvandrerbakgrunn.

Med denne fagdagen ønsker vi å sette fokus på hva familier med innvandrerbakgrunn har behov for i møtet med tjenesteapparatet og hvilke faktorer som kan påvirke møtet og samarbeidet mellom tjenesteytere og foreldre i barnepalliativ oppfølging.

Fagdagen arrangeres fysisk på Frambu kompetansesenter, med det ønske om å samle tjenesteytere og ressurspersoner og å styrke faglige nettverk.

Deltakelse og lunsj er gratis.
Det er også mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist hvis du skal delta på Frambu er 22. november.
Påmeldingsfrist for digital deltakelse er 5. desember.

 

Vil du vite mer?

Program, påmelding og nærmere informasjon finner du på nettsiden til Leve NÅ

Ta gjerne kontakt med Rita Stige eller Monica Andresen hvis du har spørsmål om dette fagkurset.