Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser

Målgruppe

Dette fagkurset er rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som i sitt arbeide møter barn med sjeldne diagnoser som kan være livstruende eller medføre et livsbegrensende forløp, som for eksempel alvorlig progredierende tilstander, eller tilstander hvor symptomene gir komplekse medisinske behov. Pårørende kan også melde seg på dette fagkurset.

Mål for fagkurset

Vi ønsker å gi økt kunnskap til dere som arbeider med barn med sjeldne diagnoser med behov for palliasjon og barnas familier. Fullstendig dagsprogram legges ut på denne siden i god tid før fagkurset.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.
 

Påmeldingsfrist for digital og fysisk deltakelse på fagkurs?

Påmeldingsfristen den 31. mai gjelder for fysisk deltakelse på Frambu. Påmeldingen for digital deltakelse er åpen frem til kurset starter.