Frambu seen from above

Cerebral ataksi med nevropati og bilateral vestibulær arefleksi syndrom (CANVAS)

Tirsdag 15. oktober holder Frambu fagkurs som planlegges gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte.

Hvem er fagkurset for?

Dette fagkurset handler om cerebral ataksi med nevropati og bilateral vestibulær arefleksi syndrom (CANVAS) og er rettet mot helsepersonell og andre fagpersoner, for eksempel logopeder og sosionomer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan gjerne delta på dette fagkurset.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om diagnosen, tiltak og oppfølging. Programinnholdet kommer på denne siden nærmere kursstart.

Påmeldingsskjema og praktisk informasjon til deltakere blir lagt ut her i løpet av 2023/2024.