Digitalt fagkurs: Systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming

Målgruppe

Kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming.
Klinisk ernæringsfysiologer og andre fagpersoner som jobber med ernæringsoppfølging av voksne med utviklingshemming

Mål for fagkurset

Å styrke deltagernes kunnskap om forebyggende kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming.

Om foreleserne

Marianne Nordstrøm er klinisk ernæringsfysiolog ansatt på Frambu,
Universitetet i Oslo og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander ved Oslo Universitetssykehus. Hun har erfaring fra forskning,
undervisning og veiledning om ernæringsutfordringer ved sjeldne
diagnoser og utviklingshemming.

Helen K. Røstad-Tollefsen er ernæringsfysiolog ansatt i Bærum kommune.
Hun jobber fortiden som stipendiat i forskningsprosjektet «Kosthold for
bedre helse i omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming»

Praktisk informasjon

I programmet finner du mer informasjon om tider og innhold. Kurset gjennomføres digitalt via Zoom fra 09.00-11.00. Koble deg gjerne på 15 minutter før. Du vil motta e-post med oppkoblingsdetaljer til Zoom etter at du har meldt deg på, som du må benytte for å delta på fagkurset. Du kan melde deg på helt frem til oppstarten av fagkurset.

Vil du delta?